top of page

ID merking


Vi anbefaler å ID-merke alle hunder og katter.

Dette gir en økt sikkerhet dersom dyret skulle forsvinne.

Det er også krav om ID merking i forskjellige sammmenhenger, f.eks ved reise, utstillinger og prøver, HD røntgen mm.

En ID chip er enkel å sette inn og varer livet ut.

Opplysninger om dyrets eier blir knyttet opp til ID-nummeret og registreres i dyreidentitet, et landsdekkende register for id-merkede dyr.
 
Les mer om ID merking her:
 
https://www.dyreid.no

bottom of page