top of page

ID merking

 

Vi anbefaler å ID-merke alle hunder og katter. Dette gir en økt sikkerhet dersom dyret skulle forsvinne. Det er også krav om ID merking i forskjellige sammmenhenger, f.eks ved reise, utstillinger og prøver, HD røntgen mm. En ID chip er enkel å sette inn og varer livet ut. Opplysninger om dyrets eier blir knyttet opp til ID-nummeret og registreres i dyreidentitet, et landsdekkende register for id-merkede dyr.

 

Les mer om ID merking her:

 

https://www.dyreid.no

bottom of page