top of page

Endoskop/VideoOtoskop

Endoskopi/otoskopiundersøkelser foregår i full narkose.  

Et endoskop et et bøyelig rør med lys og kamera, som brukes til innvendig undersøkelse for å feks oppdage fremmedlegeme, svulster, parasitter, bakterier eller andre ting som ikke hører hjemme på innsiden av dyret.

Videootoskop brukes til undersøkelse og dyprens av ører.

Videootoskopoet hjelper oss til å «se» hele øregangen, inkludert trommehinnen. Dette instrumentet tar med seg temperert fysiologisk saltvann inn i øregangen og suger opp væsken igjen på en skånsom måte fra øregangen. Øregang og trommehinne blir renset godt uten at vi forstyrrer ørets egne immunmekanismer. Ørevideoskopet er utrolig skånsom for øregang og trommehinne. I tillegg kan vi vurdere trommehinnen på en helt annen måte enn med et vanlig otoskop.

bottom of page